vineri, 27 mai 2011

Tainica putere a idealului

Suntem cu toţii rezultatul gândurilor noastre şi ajungem întocmai aşa cum noi înşine ne mentalizămAspiraţiile profunde ale sufletului şi dorinţele pure ale inimii sunt adevărate profeţii, sunt vestitorii a ceea ce poate deveni realitate. Ele sunt cu totul altceva decât poftele oarbe, izvorâte din lăcomie sau alte tendinţe inferioare.
Când începem a dori ceva din toată inima, creăm o legătură între acel lucru şi noi, legătură cu atât mai puternică, cu cât dorinţa noastră este mai arzătoare şi străduinţa noastră de a o realiza mai înţeleaptă. Ceea ce ne blochează este faptul că dăm prea multă importanţă aspectului material al lucrurilor şi nu acordăm destulă atenţie idealului nostru. Ar trebui să ne obişnuim să trăim mai întâi în gândurile noastre idealul pe care dorim să îl realizăm. Dacă, de exemplu, dorim să rămânem tineri, trebuie să trăim permanent cu mentalizarea tinereţii, dacă dorim să fim frumoşi, trebuie să trăim menţinând permanent starea mentală sau, altfel spus, rezonanţa specifică pe care o creează frumuseţea. Trebuie să avem mereu prezentă în suflet şi în minte viziunea fiinţei care vrem să fim şi în acelaşi timp să credem cu tărie că putem ajunge acea fiinţă, îndepărtând imediat orice idee de boală sau orice sugestie de inferioritate care s-ar putea strecura în mintea noastră. Nu trebuie să ne lăsăm niciodată prea mult preocupaţi de  slăbiciunile şi lipsurile noastre. Având mereu prezent idealul nostru în minte şi luptând curajoşi să îl realizăm, ne vom ridica cu siguranţă până la el.

În credinţa menţinută cu tărie că dorinţele şi aspiraţiile noastre se vor realiza, că visurile noastre se vor înfăptui, se află o mare şi tainică putere. Nimic nu ne ajută mai mult decât convingerea că lucrurile se vor transforma întotdeauna în bine şi nu în rău, că vom reuşi şi nu că vom cădea, că vom fi fericiţi în ciuda a tot ce s-ar putea întâmpla sau nu. Păstrând o atitudine optimistă, puteţi fi siguri că vă veţi atinge scopul, orice veţi urmări să faceţi sau să fiţi şi veţi constata cu surprindere cât de mult vi se vor dezvolta calităţile şi cât de mult se va transforma în bine întreaga voastră viaţă. Atunci când mentalul şi-a format obiceiul de a se hrăni numai cu gânduri vesele, optimiste şi încurajatoare, după aceea nu mai poate face altfel. Credinţa că viitorul ne va rezerva numai lucruri bune, convingerea că vom fi fericiţi şi că vom prospera, fiind pregătiţi să facem faţă oricărei eventualităţi, iată cel mai bun capital de care ne putem ajuta în viaţă.

Ceea ce urmărim cu putere să realizăm, tinde întotdeauna să se îndeplinească în viaţa noastră, chiar dacă la început ar putea părea imposibil. Dacă ne vom reprezenta în mod viu, prin imagini mentale clare şi suficient menţinute, ceea ce am dori să fie viaţa noastră şi dacă vom urmări mereu şi energic înfăptuirea idealurilor noastre, cu întreaga forţă interioară de care dispunem, este mult mai sigur că vom reuşi decât dacă vom nesocoti această atitudine.
Mulţi oameni renunţă cu foarte mare uşurinţă la aspiraţiile şi idealurile lor. Ei nu înţeleg că intensitatea şi statornicia dorinţei este cea care le conferă puterea de înfăptuire. Efortul perseverent de a menţine intensitatea aspiraţiei are puterea de a o transforma în realitate. Nu are nicio importanţă faptul că această realitate poate părea la început puţin probabilă sau îndepărtată, că viitorul pare întunecat. Este suficient ca noi să credem în ea cu intensitate şi să luptăm energic pentru ea şi  mai devreme sau mai târziu ea ne va aparţine.

Dorinţa începe să fie cu adevărat un stimulent, numai atunci când se transformă în hotărâre trainică. Aspiraţia unită cu o hotărâre fermă dă naştere acelei puteri creatoare care se traduce apoi în rezultat practic. Fără întrerupere noi ne amplificăm sau ne micşorăm forţa interioară prin calitatea gândurilor noastre, a emoţiilor noastre, a idealurilor noastre.

Nu gândiţi şi nu spuneţi despre voi decât ceea ce doriţi să fiţi în realitate. Persoanele care mereu se plâng, care mereu spun, pretutindeni şi de prisos, că sunt obosite, extenuate, că nu au noroc, că un destin nefast le urmăreşte şi că aşa vor rămâne întotdeauna, că au muncit mult încercând zadarnic să ajungă la un rezultat, nu-şi dau seama că astfel nu fac decât să îşi adâncească şi să îşi agraveze mereu în minte acele tablouri întunecate, a căror creatori sunt chiar ele, şi care, de altfel, cu siguranţă vor deveni o realitate pentru ele. De aceea, nu admiteţi nicio clipă că sunteţi bolnavi sau abătuţi, căci gândind astfel aceste stări negative vor căpăta putere asupra voastră.

Suntem cu toţii rezultatul gândurilor noastre şi ajungem întocmai aşa cum noi înşine ne mentalizăm, chiar şi în cele mai secrete gânduri ale noastre. Obiceiul de a  ne vedea zilnic o fiinţă creată pentru a îndeplini o misiune divină perfectă, o fiinţă capabilă de a-şi îndeplini menirea, ne conferă o nestrămutată încredere, o minunată putere şi o neîntreruptă încurajare.

Dacă doriţi să porniţi pe o cale oarecare, îndreptaţi-vă gândurile în acea direcţie dându-le o cât mai mare vioiciune, concentraţi-vă atenţia asupra lor până când veţi simţi că ele vă împing înainte şi că aproape le vedeţi înfăptuite. Astfel puteţi fi siguri că până la urmă ele se vor înfăptui. Treptat, fiinţa slabă, imperfectă, inconştientă creată de falsul nostru mod de viaţă, din păcate atât de larg acceptat, va fi înlocuită de omul ideal, aşa cum trebuie să ni-l imaginăm şi aşa cum a fost el creat de Dumnezeu. Idealul este un neîntrecut sculptor de caractere. El are o imensă influenţă asupra căilor vieţii noastre. Nimănui nu-i este posibil să ascundă prea mult timp ceea ce îl preocupă în mod obişnuit. Gândurile, expresia feţei şi modul său de viaţă îl vor da de gol. De aceea trebuie să veghem ca emoţiile şi gândurile noastre să fie mereu superioare, nobile, folositoare. Hotărâţi-vă să nu aveţi nimic în comun cu gândurile sau acţiunile de calitate inferioară; tot ceea ce faceţi să poarte întotdeauna pecetea perfecţiunii.

Cunoaşterea de sine prin yoga


Poate părea ciudat faptul că ne oprim atât de rar să reflectăm la existenţa acestui „eu” despre care vorbim deseori (Eu mănânc, eu citesc etc.). De fapt, cine este persoana care trăieşte în interiorul nostru şi este în contact cu lumea exterioară şi cu cea interioară? De unde vine ea şi încotro se îndreaptă? Cu certitudine, este vie, dar ne putem întreba ce este viaţa, fenomenul straniu, fascinant, frustrant, iritant care se exprimă prin intermediul nostru şi care, pentru atât de multă vreme, ne balansează nesigur între tristeţe şi fericire? La ce slujeşte? Are un ţel? Dacă da, care este el? Îl putem afla? Dacă da, îl putem înţelege?
Cu cât ne gândim mai mult la aceste întrebări, cu atât devenim mai conştienţi de faptul că, răspunzând la prima, putem răspunde la toate. Să ştim cine suntem înseamnă să ştim de unde venim şi încotro ne îndreptăm, să ştim ce este viaţa şi la ce slujeşte ea, dacă are într-adevăr un ţel. În realitate, toate aceste întrebări nu sunt decât versiuni ale eternei interogaţii „Cine sunt eu?”.

Călătorie astrală prin metode yoghine

Călătorie astrală prin metode yoghine

Lumea Astrală este în realitate un gigantic univers paralel, subtil, tainic, care transcende în totalitate orice concepţie a noastră, limitată, despre o altă lume. Ea cuprinde atât „cerurile”, cât şi „infernurile”. Cel care are trezită capacitatea de a percepe această lume sau, cu alte cuvinte, cea de „a patra” dimensiune (astrală), descoperă tărâmuri paradisiace de o frumuseţe uluitoare. Fiinţele din planurile elevate ale astralului sunt de o bunătate, de o armonie şi de o drăgălăşenie copleşitoare.
O fiinţă pământeană care vrea să acceadă prin dedublare la sferele înalte ale astralului, trebuie să aibă o frecvenţă elevată de vibraţie a energiilor sale aurice, căci altfel ea se poate confrunta cu punctul de destinaţie al unui voiaj astral în zone cu un decor lugubru şi înspăimântător. Sfinţii, yoghinii avansaţi, clarvăzătorii, înţelepţii şi profeţii povestesc adeseori despre călătoriile lor în asemenea locuri paradisiace, care n-au figurat niciodată pe o hartă fizică geografică a pământului, şi ei descriu fiinţele minunate pe care le-au întâlnit atunci.
Locul natural al corpului astral este universul astral. În timpul somnului, corpul astral al unei persoane se desprinde uneori perfect conştient din lumea fizică şi călătoreşte instantaneu în universul astral, la sute sau chiar miliarde de ani lumină, vizitând astfel tainicele lumi sublime. Dorinţa de a dormi a corpului fizic se explică şi prin nevoia firească pe care o resimte corpul astral de a se desprinde de limitele pe care i le impune carnea, pentru a se proiecta să se alimenteze cu energie, cu iubire, cu trăiri sublime, cu informaţii şi cu imagini.
Călătoria în sferele tainice astrale ne ajută să intrăm în contact profund cu fiinţe minunate, cu entităţi spirituale evoluate, să întâlnim persoane dragi de care „moartea” ne-a despărţit, să cunoaştem alte forme de viaţa, să vizităm peisaje mirifice, de o bogăţie şi de un rafinament care întrec cu mult chiar şi cea mai bogată imaginaţie. Călătoria astrală ne învăţa că în realitate nu există moarte, ci doar o „trecere” într-un alt tărâm, că în urma părăsirii definitive a corpului fizic, noi mergem către acele sfere ale planului astral cu care avem mari afinităţi.
Câteodată noi suferim pentru o fiinţă care ne-a fost foarte dragă şi care a murit. Atunci noi plângem acea fiinţă ca şi cum nimic din ea nu ar mai rămâne, în afara câtorva amintiri înscrise, care sunt în străfundurile memoriei noastre. Cu toate acestea, fiinţa respectivă continuă să ne vadă, să ne audă, să ne înţeleagă şi să ne iubească. Ea ne poate face adeseori vizite, venind, în dimensiunea astrală, în casa noastră. Însă cel mai adesea noi nu o putem vedea, după cum, de asemenea, nu putem vedea entităţile sau, altfel spus, fiinţele de lumină care vin din planurile superioare să ne ghideze, să ne inspire, să ne protejeze, şi să ne sprijine în momentele de cumpănă ale vieţii.
Nimeni nu se mai îndoieşte că astralul există
Universul astral a existat şi există, dar nu toată lumea are acces la el, cu toate că teoretic oricine poate ajunge acolo.
Psihologia are tendinţa de a clasa fenomenele astrale ca fiind stări de delir, crize de isterie sau stări de dedublare a personalităţii. Într-un anume fel, ea are dreptate: fiindcă există şi oameni care cred cu tărie că realizează voiaje astrale şi care, în realitate, suferă de tulburări psihice ce necesită un tratament adecvat. Există şi oameni care confundă visul cu tehnicile de călătorie astrală; aici fiind cel mai adesea vorba despre o lipsă de discernământ.
Cu toate acestea, dincolo de aceste cazuri speciale, putem foarte bine să avem un corp şi o minte sănătoase şi să experimentăm – în mod spontan sau folosind anumite tehnici – proiecţia astrală în universul astral.
Cine se poate dedubla?
Teoretic vorbind, oricine poate trăi această experienţă. Până şi animalele, în timpul somnului, călătoresc în anumite lumi astrale. Posibilitatea de a accede la planurile de existenţă astrale nu este în mod obligatoriu legată de calităţi speciale, înnăscute. Ea chiar poate fi dobândită de către oricine, printr-un antrenament perseverent şi sistematic. Dacă perseverăm, noi putem ajunge la un control perfect asupra procesului separării corpului subtil de cel fizic.
Unora le va trebui, probabil, o perioadă mai lungă; însă alţii, dimpotrivă, pot realiza progrese rapide, datorită performanţelor pe care le-au realizat în vieţile lor anterioare.
Există, de asemenea, o serie de factori care pot accelera sau, din contră, frâna această realizare spirituală: modul de viaţă, alimentaţia, calitatea predominantă a gândurilor şi a emoţiilor, etc.
Deşi, în general, oricine se poate dedubla, practica acestor tehnici nu este niciodată recomandată persoanelor cu tulburări psihice sau celor care suferă de tulburări cardiace, gravidelor (începând cu a şaptea săptămână de sarcină), femeilor în perioada ciclului menstrual, persoanelor care au depăşit vârsta de 60 de ani (cu excepţia cazului în care acestea au început deja această practică de mai mulţi ani).
În concluzie, se poate spune că orice persoană echilibrată şi bine centrată mental poate realiza o călătorie astrală oricând doreşte, cu condiţia să respecte cu rigurozitate legile referitoare la călătoria astrală: relaxare absolută, calm profund lăuntric, controlul respiraţiei şi liniştea exterioară.
Există persoane mai înzestrate pentru acest tip de experienţă?
Într-adevăr, unele persoane manifestă încă de la început mai multe aptitudini în această direcţie decât altele. Acesta nu este însă un motiv de descurajare pentru cei la care rezultatele întârzie să apară. Perseverenţa în antrenament va aduce, în cele din urmă, răsplata: stăpânirea perfectă a acestor tehnici de dedublare.
Arta de a face o călătorie astrală nu este asemenea unei competiţii sportive; este preferabil să o comparăm mai degrabă cu imaginea unui copil care învaţă să meargă. Atâta timp cât încă nu poate merge, el trebuie să persevereze, şi la un moment dat va reuşi.
Cum se petrece astralizarea? Putem realiza ieşirea din corpul fizic fie la modul conştient, voluntar, fie spontan, aproape fără voia noastră. Călătoria astrală conştientă se realizează de regulă folosind anumite tehnici. Unii se folosesc din plin de autosugestie, de inducerea unor stări de transă sau de anumite substanţe halucinogene. Noi vă sfătuim însă să nu recurgeţi la asemenea metode. Adevăraţii maeştrii ai călătoriei astrale nu au nevoie de aceste artificii pentru a ajunge să controleze perfect fenomenul (procesul) dedublării astrale.
 
Putem să ne dăm seama că s-a realizat cu adevărat o dedublare spontană în momentele în care realizăm cu surprindere că nu mai suntem în corpul nostru fizic. Aceasta se poate produce cel mai frecvent în timpul somnului sau în cazuri grave de accidente corporale, în situaţia în care apar dificultăţi respiratorii ori în cazul pierderii cunoştinţei. Deja, la ora actuală, sunt foarte bine cunoscute experienţele extracorporale ale persoanelor care au suferit stări de moarte clinică şi care au putut după aceea să descrie în amănunţime toate intervenţiile care s-au făcut pentru a fi readuse la viaţă.
 
 
În general, fie că este vorba de o ieşire spontană sau voluntară, indiferent de tehnica folosită, are loc întotdeauna o disociere a corpului fizic de cel subtil. Atunci, acesta din urmă poate fie să ajungă într-un anumit loc pe Pământ, putând astfel să vadă şi să audă tot ce se petrece acolo, fie să treacă printr-un fel de tunel vibrator care face legătura cu universul astral. Acest tunel a fost descris cam aproape de toţi cei care au trăit experienţa unei morţi apropiate. La capătul acestuia se află o lumină suavă, greu de descris în cuvinte.
Acest tunel nu este, de fapt, unul singur, ci mai degrabă avem de a face cu o succesiune de tunele. Ele conduc fie către acea lumină, fie către diferite lumi (sfere) astrale sau tărâmuri care sunt numite, în tradiţia creştină, „paradisuri” şi „infernuri”.
 
În care planuri subtile putem călători?
Aproape oriunde! Putem avea, dacă dorim, o destinaţie oarecum terestră, astfel încât este cu putinţă să vizităm în astral fiinţa iubită sau o persoană care este bolnavă sau un anumit loc în care posibilităţile noastre financiare nu ne permit să călătorim...
De asemenea, putem pătrunde prin dedublare în diferitele sfere (lumi) astrale la care, datorită gradului nostru mai scăzut sau mai înalt de elevare lăuntrică, avem automat acces. Există unele sfere astrale în care avem acces limitat (numai anumite fiinţe pot pătrunde în aceste locuri, cum ar fi de exemplu biblioteca AKASHA-ică), iar altele sunt interzise celor care nu au atins cel mai înalt grad de evoluţie spirituală.
Pentru a evita unele situaţii neplăcute, chiar traumatizante, şi anume dedublarea în lumi paralele infernale, este absolut necesar ca înainte de a începe experienţele de astralizare (dedublare) să ne asigurăm mai întâi că suntem sănătoşi şi armonioşi, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, mental şi emoţional.
Cum ne deplasăm în lumile paralele?
Iniţiaţii în anumite aspecte secrete ale sistemului YOGA utilizează cu succes CHAKRA-ele pentru a pătrunde instantaneu în anumite lumi tainice ale universului astral, care diferă între ele prin frecvenţa de vibraţie a lungimii lor de undă. Accesul poate fi realizat atunci cel mai uşor cu ajutorul trezirii şi a ascensiunii controlate prin SUSHUMNA NADI a energiei fundamentale KUNDALINI, de la un centru de forţă la un alt centru, pornind de la lumea paralelă cea mai de jos pentru a ajunge la lumea astrală cea mai elevată care ne este accesibilă numai dacă am reuşit să trezim suficient de bine centrul cel mai înalt de forţă.
Deplasarea în lumile tainice paralele ale astralului se poate face: iute ca „fulgerul”, acolo unde drumul în astral este realizat în zig-zag, ori ca o „săgeată luminoasă”, când drumul este drept precum trunchiul unui arbore sau întocmai ca „şarpele arzător”, atunci când persoana respectivă sare imediat în astral, şi apoi se deplasează într-un mod şerpuitor.
Pe cine putem întâlni în evadările noastre extracorporale?
Tunelul astral este „bulevardul” care duce la diferite sfere (universuri paralele) astrale, şi aceasta se realizează de regulă în funcţie de „afinităţile” vibratile predominante ale fiinţei care realizează călătoria în astfel de tărâmuri. În aceste lumi noi putem întâlni atunci un prieten sau o rudă care a decedat, putem întâlni totodată animale fabuloase, care nu există pe Pământ, ci numai în anumite sfere astrale sau chiar un animal care ne este nouă foarte apropiat în viaţa terestră; putem întâlni, de asemenea, Ghizi spirituali, autentici sau falşi, îngerul nostru păzitor, etc.
Unii yoghini avansaţi se întâlnesc curent în astral cu alţi yoghini avansaţi pentru a experimenta astfel, perfect conştienţi, anumite stări spirituale, psihice său mentale, şi adeseori ei constată la trezire că au trăit perfect lucizi aceleaşi experienţe.
Adeptul (adepta) YOGA avansat(ă) care stăpâneşte foarte bine starea de dedublare astrală poate să se întâlnească zilnic sau săptămânal şi să fuzioneze amoros cu continenţă, cu iubita, respectiv iubitul (care este capabil la rândul său să se dedubleze astral) cu care are la nivel fizic o relaţie afectivă şi amoroasă plenară. În unele cazuri, yoghinii avansaţi pot angrena relaţii amoroase în astral cu fiinţe de sex opus pe care le ajută să se dedubleze, şi abia după luni sau ani de zile ei ajung să se întâlnească şi să devină iubiţi în lumea materială, fizică.
Cât timp durează decorporalizarea?
Medicii pot aprecia cu precizie intervalul de timp care se scurge din momentul în care survine moartea clinică a unei persoane până când aceasta îşi revine şi intră din nou în corpul fizic. Acesta poate varia de la câteva secunde până la mai multe ore. În cazul în care persoana care efectuează călătoria astrală (desigur, de data aceasta fără voia ei) se află în comă, aceasta poate dura săptămâni sau chiar luni de zile.
Un alt criteriu după care putem aprecia durată călătoriei astrale este cel subiectiv, şi anume cât timp a simţit persoana în cauză că a petrecut în lumea sau în lumile astrale prin care a călătorit. Astfel, în unele situaţii noi putem avea impresia că am fost plecaţi ore întregi şi, de fapt, să fi lipsit din corpul fizic numai câteva minute, aşa cum sunt ele măsurate în timpul terestru.
Coarda sau firul de argintÎn timpul călătoriei astrale, corpul subtil (cu care, de fapt, realizăm călătoria) rămâne permanent legat de corpul fizic printr-o tainică substanţă sau mai precis printr-un fluid care are aparenţa unui fir de culoare argintie. Acesta este cunoscut de cei iniţiaţi sub numele de „coardă de argint”. Caracteristica acestui fir este aceea că el se poate prelungi la distanţe foarte mari. El poate fi rupt numai în caz de sinucidere astrală (când persoana în cauză nu mai vrea absolut deloc să revină în corpul fizic), în cazul morţii corpului fizic (care poate fi cauzată de bătrâneţe, boală său accident) sau datorită unui atac victorios al unei entităţi din tărâmurile infernale, aceasta numai în cazul în care am admis să mergem într-un astfel de loc după dedublare.
Întoarcerea în corpul fizic
Întoarcerea din locul în care ne aflăm în universul astral şi reintegrarea în corpul fizic se realizează cel mai adesea destul de simplu: este suficient atunci să urmăm în sens invers coarda de argint.
Ea poate fi uşoară său dificilă, mai ales în funcţie de subiectul care realizează experienţa. Dacă acesta este o persoană sănătoasă, armonioasă şi echilibrată din punct de vedere emoţional şi mental, care s-a integrat foarte bine în rolul său activ în această încarnare pe Pământ, lucrurile vor decurge simplu, întocmai ca în situaţia când ne trezim bine-dispuşi dimineaţa, după o noapte excelentă de odihnă. Dacă, din contră, este vorba de o persoană cu un echilibru psihic şi mental fragil, care nu se simte prea bine în pielea sa în viaţa de zi cu zi şi pentru care călătoria astrală nu este decât un mijloc de a fugi de realităţile cotidiene, întoarcerea în trup poate fi chiar foarte dificilă. O astfel de persoană poate fi chiar tentată să ia hotărârea de a nu se mai întoarce. Într-un asemenea caz, ea va rupe singură firul de argint care o leagă de corpul fizic. În general, în asemenea cazuri, corpul fizic va suferi un stop cardiac care va „explica” pentru medic moartea subită a persoanei în cauză.
Iată de ce călătoria astrală nu poate fi realizată oricum şi de către oricine, şi aceasta explică de ce este neapărat necesară o serioasă muncă de auto-modelare înainte de a se lansa într-o asemenea aventură.
Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 11

I wish I could be close to you...:X

Un cantec superb.......sper sa va ajunga la inima :X ^____^

miercuri, 25 mai 2011

Soluţii pentru contracararea acţiunilor malefice ale francmasoneriei    Pentru a învinge răul trebuie să ştim că binele este absenţa răului iar răul este absenţa binelui deci ideea de bază pentru contracararea acţiunilor diabolice ale francmasoneriei este aceea a înlocuirii răului cu binele, sau altfel spus, a răului cultivat de ei cu binele în care noi ne ancorăm cu fermitate.

    Astfel:
    - viclenei lor dezinformări prin presă îi om răspunde prin urmărirea cu inteligenţă, luciditate şi atenţie a informaţiilor din presă pentru a putea delimita falsul de adevăr. Astfel să ne punem mereu întrebarea "Qui prodest?" - urmărind apoi să vedem faţa ascunsă a lucrurilor intuind perfida manipulare care se realizează la ora actuală prin mass-media. Vizionând programele de televiziune, să o facem în mod conştient, lucid, urmărind să identificăm elementele manipulării.
    - declanşării şi amplificării conflictelor între ortodoxie şi catolicism îi vom opune o înţelegere profundă a adevărurilor sacre revelate de Iisus care ne ajută să trecem peste această falsă dihotomie apelând la ceea ce ne uneşte - iubirea creştinească a aproapelui.
    - impunerii unor programe aberante de învăţământ i se va opune protestul ferm al profesorilor şi cadrelor didactice împotriva acestor măsuri antieducative.
    - decimării populaţiei prin boli create în laborator i se va răspunde prin menţinerea cu fermitate şi voinţă a stării de sănătate în mod profilactic prin măsuri dietetice adecvate şi regim de viaţă ordonat.
    - laşitatea, orgoliul, avariţia, setea de putere pot fi înlăturate prin transformarea lăuntrică a tuturor oamenilor în sensul structurării unor personalităţi ancorate în valorile morale creştine.
    - satanismului cultivat prin aşa-zisă muzică metalic-rock şi prin ritualuri satanice i se vor răspunde prin cultivarea credinţei în dumnezeu, prin rugăciuni colective (vezi apariţiile Fecioarei Maria de la Fatima şi Metjugorge). Tineretul trebuie reorientat către muzica clasică şi modernă, armonioasă şi elevată. Trebuie să li se ofere cu răbdare tinerilor informaţia şi cunoaşterea necesară pentru a vedea faţa adevărată a mişcărilor metalic-rock şi sataniste.

    Francmasonii au o iniţiere secretă ce le permite să-şi dezvolte o voinţă dizarmonioasă, malefică, ei dispunând de puternice mijloace în plan material şi social pentru a subjuga voinţa celorlalţi oameni. Sufletele lor sunt întunecate de orgoliu, egoism, ambiţii deşarte, dorinţa de a parveni, de setea de putere cu orice preţ, de dorinţa de a acumula bani şi putere politică, de a-i înrobi pe ceilalţi, etc.. Ei pot fi înfrânţi doar de fiinţe cu credinţă în Dumnezeu, care rezonează mai mereu cu binele şi adevărul, care sunt la unison cu voinţa divină.

    De aceea orice om lucid şi credincios ar trebui să se mobilizeze cu toată forţa ca să rezoneze numai cu binele (să gândească, să vorbească, să acţioneze preponderent benefic), să se roage cât mai des la Dumnezeu, să evolueze spiritual şi dacă are forţa necesară să practice Yoga sau/şi anumite căi spirituale autentice (ceea ce l-ar ajuta considerabil să devină o fiinţă benefică excepţională).

    Francmasonii se tem de unitatea planetară benefică. Ei se tem de unitatea oricărui popor, a oricărei naţiuni, urmărind dezbinarea tuturor naţiunilor pentru a le putea înrobi.

    Toţi românii trebuie să fim uniţi în bine pentru ca în felul acesta francmasonii să nu ne mai poată dezbina.

    Adevăraţii români ar trebui să desconspire acţiunile de tip masonic, să scrie articole şi cărţi despre aceste acţiuni malefice, să organizeze mitinguri de protest împotriva francmasoneriei, să strângă semnături de la oameni pentru scoaterea în afara legii a acestei organizaţii satanice internaţionale.

    Francmasonii urmăresc să-i dezbine pe oameni şi tocmai de aceea, noi românii trebuie să fim uniţi şi cu toţii la unison să luăm atitudine împotriva francmasoneriei.

    Francmasonerie urmăreşte distrugerea unităţii naţionale româneşti, tocmai de aceea trebuie să menţinem cu fervoare şi curaj patrimoniul culturii şi limbii naţionale.

    Francmasoneria urmăreşte să realizeze conflicte interetnice iar noi românii pentru a contracara această tendinţă a francmasoneriei trebuie să avem sentimente de bunăvoinţă, iubire faţă de toţi oamenii alături de care trăim în acest teritoriu.

    Acţiunile malefice ale francmasoneriei sunt posibile datorită ignoranţei şi necunoaşterii. Din această cauză trebuie să fim cât mai informaţi, să cunoaştem cât mai mult, să avem discernământ şi să-i ajutăm şi pe ceilalţi să înţeleagă şi să cunoască.

    Din această cauză este bine ca această carte să fie dată la cât mai mulţi oameni.

    Francmasonii îşi acoperă faptele mârşave prin jurăminte de păstrare a secretului, prin ameninţări la adresa celor care vor să-i demaşte, demonstrând astfel că le este teamă că opinia publică ar putea să afle adevărul despre ei. Tocmai de aceea, noi, românii, trebuie să urmărim permanent să-i demascăm, să dezvăluim planurile criminale ale francmasoneriei.

   
ROMÂNI, ACŢIONAŢI, PENTRU CĂ ÎNCĂ MAI ESTE TIMP SĂ NE SALVĂM!

PROGRAM DE MANIPULARE1. a creea o problema acolo unde 
PROGRAM DE MANIPULARE


2. a da problemei respective o "dimensiune religioasa ", indiferent din ce sursa;

3. a amplifica disproportionat aceeasi problema, facandu-i pe oameni sa creada ca universul cotidian a ajuns dintr-o data in pericol;

4. a convinge populatia, cu ajutorul psihiatrilor, al sociologilor, al politologilor recunoscuti, ca religia inseamna "fanatism";

5. a da in mare masura publicitatii presupusele incidente religioase, astfel incat sa se demonstreze ca vietile oamenilor sunt in pericol, fiind necesara interventia autoritatilor guvernamentale;

6. aduce la locul incidentelor forte masive (disproportionate) de politisti si militari - forte speciale - pentru a da iluzia ca gruparea religioasa vizata este in realitate foarte periculoasa. A adauga la toate acestea prezenta "noilor forte speciale de interventie " - cu uniforme si echipamente noi -pentru a obisnui publicul cu imaginea lor, in vederea unor interventii asemanatoare din viitor;

7. apoi, in continuare, prin intermediul unor politicieni alesi cu mare atentie , a determina populatia sa-si hartuiasca reprezentantii parlamentari spre a obtine noi legi pentru a-si proteja familia si bunurile contra oricarei grupari sau a oricarei credine religioase nerecunoscute de catre guvern.

          Toate acestea se numesc "spalare pe creier" si au fost implantate in America in anii 1960.
          Ceea ce este important de retinut aici, e orientare din ce in ce ami pronuntata impotriva a tot ceea ce este religios; cu atat mai mult, cu cat totul se va amplifica enorm prin aparitia unor probleme economice fara precedent, care vor atinge toate starturile societatii si ii vor arunca pe toti indivizii intr-o stare de profunda nesiguranta.

SERGE MONASTE
29 martie 1995
ea nu exista , cu ajutorul Mijloacelor Oficiale de Informare favorabile guvernului si al finantelor obtinute de la bancile asociate cu Noua Ordine Mondiala;

Ce este Francmasoneria?


„Francmasoneria este o societate secretă, răspândită azi în lumea întreagă, pretinzând a avea un scop filosofic şi umanitarist”.

Francmasoneria (sau "masoneria") este o organizaţie ai cărei membri sunt înfrăţiţi prin idealuri comune morale şi metafizice, prin iniţierea conformă unui ritual comun, prin jurământul depus pe o carte sfântă (în general Biblia sau Coranul) şi, în majoritatea ramificaţiilor, de credinţa într-o „fiinţă supremă", un „mare arhitect al universului". Această organizaţie, prezentă în majoritatea ţărilor cu civilizaţie de origine europeană, este împărţită în obedienţe, ele însele împărţite în loji (zise şi ateliere) de câte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe).

În România francmasoneria este organizată în mai multe obedienţe, cea mai veche fiind Marea Lojă Naţională Unită din România, apoi Marea Lojă Naţională din România, Marele Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România, Marea Lojă Naţională a României şi Marele Orient al României, minoritar, precum şi alte câteva obedienţe mai mici, între care unele deschise şi femeilor (de exemplu Dreptul Uman din România). Toate aceste obedienţe se recunosc reciproc.


(Emblema actuală a Marii Loji Naţionale din România, cu inscripţia "învinge sau mori" in latină)

Mircea Eliade considera că se poate vorbi mai curând despre o mentalitate francmasonică care depăşeşte cadrul strict al obedienţelor. (voi posta ulterior si acest articol)

Cuvintele „francmason", „francmasonerie" sunt forma românească a cuvintelor englez free mason, francez francmaçon şi german Freimaurer care înseamnă "zidar liber" şi reprezintă o moştenire a uneia din rădăcinile francmasoneriei: breasla zidarilor care construiau biserici, bazilicile şi catedralele din Evul mediu (vezi mai jos). În secolul al XIX-lea, a apărut în limba română şi în varianta "farmazon", provenită din cuvântul similar rusesc şi însemnând "năzdrăvan", cu aceeaşi origine ca "farmec" şi "farmacie" (în elină "vrăjă", "leac").

Potrivit dicţionarului enciclopedic "The New Encyclopedia Britannica," francmasoneria este cea mai vastă societate secretă din lume, răspândindu-se mai cu seamă datorită întinderii în sec. al XIX-lea a Imperiului Britanic (mai corect spus ar fi însă: "societate discretă").

Însă, potrivit definiţiei date de masonii înşişi, masoneria este: "o asociaţie de oameni liberi şi de bune moravuri care conlucrează pentru binele şi progresul societăţii prin perfecţionarea morală şi intelectuală a membrilor săi. "

Albert Pike (1809 – 1891), mason, gradul 33 ritul scotian sustinea in lucrarea sa “DOGMĂ ŞI RITUAL” ca:

„Francmasoneria are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoaşterea sa fiind rezervată doar Maeştrilor…, iar cealaltă este publică…„

Gradele si ierarhia masoneriei


FRAGMENT DIN INSTRUCTIUNILE PRIMITE DE GARIBALDI (GRAD 33) IN 5 APRILIE 1890, DE LA SUPERIORI.
I.C Catuneanu, “In fata primejdiei”, editura SAMIZDAT


A. Pentru a combate respingatoarea lor Virtute, noi avem gradele:

1). Ucenic;
2). Tovaras;
3). Maestru;
4).Maestru Secret;
5).Maestru Perfect;
6).Secretar Intim;
7).Staroste si Judecator;
8).Intendent al Constructiunilor;
9).Ales al celor 9;
10).Ales al celor 15;
11). Cavaler Ales


Aceste grade ne permit a ridica un profan de la inconstienta Ucenicului pana la misiunea Cavalerului Ales pentru apararea Virtutii masonice, pentru cruciada Omului-Dumnezeu el insusi. Din toate actele omului, cel mai divin este, evident, acela care ii permite sa-si perpetueze divinitatea, actul generatiunii.
Si cum clericalii ascund acest adevar prin superstitiile adsurde ale unui Dumnezeu-Tatal creator in vecii vecilor, al unui Dumnezeu-Fiul vesnic creat si al unui Dumnezeu Sfant Duh unind vesnic pe ceilalti doi, noi dam urmatoarea invatatura:
- ca Ucenicul, Bohaz, personificarea lui Osiris sau al lui Bachus, venind sa caute adevarul intr-o loja masonica, gaseste ca exista un Dumnezeu-barbat si nedeplin pentru generarea de fiinte.
- ca Tovarasul, Jackin, personificarea lui Isis sau a Venerei, este Dumnezeul-femeie care intregeste pe Dumnezeul-barbat si face posibila generatiunea fiintelor.
- ca Maestrul, Mahabone sau Mac-Benac, este Dumnezeul hermafrodit deplin, fiu al lui Lot si al fetei lui, fiul Soarelui si al Pamantului, omul in deplina posesiune a puterii generatoare.
- Clericalii cred intr-o revolutie supranaturala, noi o combatem invatand pe Maestru Secret, ca singura constiinta existentei este izvorul a tot ce este imaterial in om.
- Clericalii cred in sfarsitul Omenirii; noi invatam pe Maestrii nostri perfecti, ca existenta Umanitatii este eterna, caci ea se reproduce fara incetare.
Dupa ce am desteptat astfel la Fratii nostri ideea luptei pana la capat, ce vor sustine contra clericalilor, noi le procuram armele, invatand pe Secretarii Intimi, ca curiozitatea, spionajul dusmanului, este o virtute laudabila; invatand pe Staroste si Judecator ca dreptul natural ne sprijina in aceasta lupta; explicand Intendentilor Contructiunilor ca, in virtutea acestui drept natural, toate mijloacele, potrivite spre a triumfa, sunt in esenta lor de-a intregul in conformitate cu virtutea: si mai cu seama suprimarea celor inutili care fapta este este incredintata "Alesilor celor 9"; represiunile, prin legi facute ad-hoc, care sunt rezervate "Alesilor celor 15"; si implinirea triumfului, a victoriei definitive, a virtutii masonice asupra Virtutii clericale, cu care este insarcinat Cavalerul Ales.


B. Pentru a combate spurcata lor Morala noi avem urmatoarele grade:

12) Marele Maistru Arhitect;
13) Arca Regala;
14) Perfectul Constructor;
15) Cavalerul Orientului;
16) Printul Ierusalimui;
17) Cavalerul Orientului;
18) Crucea-Roza;
19) Marele Pontif;
20) Venerabilul Mare Maistru;
21) Noachitul;
22) Securea Regala


La legile divine, la dreptul divin al clericilor, Marii Maistri Arhitecti opun drepturile poporului, singurele legitime, singurele adevarate, singurele acceptabile; la dogma lor degradand pe om, - cei din Arca Regala le opun idealul perfectiunii Umanitatii, Umanitate si pentru Umanitate; la morala lor mai sus dezvaluita, Perfectii Nostrii Constructori opun morala independenta; la persecutiile lor inspirate, Cavalerii nostri ai Orientului raspund intr-o energica campanie in favoarea Progresului si a Ratiunii pure, la rusinoasa lor supunere, Printii nostri ai Ierusalimului raspund intr-o mandra proclamatie de independenta barbateasca.
Pentru a lupta contra tiraniilor infame ale clericalismului, Cavalerii nostri de Orient si Occident se fac aparatorii dreptului absolut la libertatea prin sindicalizare, spre a infrange robirea, in care clericalismul, ajutat de puterea civile, voieste sa tina omenirea; si Crucea noastra Roza va proclama pentru prima emanciparea de Papi si de Regi. Si pentru a ajunge la acest sfarsit Marii nostri Pontifi se fac apostolii libertatii absolute a invatamantului; Venerabilii nostri Mari Maestri se proclama dusmanii inversunati ai oricarui obscurantism, de oriunde ar veni; Noachitii nostri isi dau intre ei juramantul ca dreptatea sa se faca; si cei din Securea Regala ating culmea moralei noastre din momentul in care spiritul este inundat de razele Adevarului, ascuns lor, inainte de fi ajuns la acest grad, prin franturile diforme ale intolerantei, ale ipocriziei, ale superstitiei si ale egoismului crestinatatii.

C. in sfarsit, frate, pentru a combate criminala lor Autoritate, noi avem urmatoarele grade:

23) Seful Tabernacolului;
24) Printul Tabernacolului;
25) Cavalerul Sarpelui;
26) Trinitarul;
27) Comandorul Templului;
28) Printul Adept;
29) Marele Scotian;
30) Kados;
31) Marele Inchizitor;
32) Printul Secretului Regal;
33) Marele Inspecor General

Clericalii raspandesc prejudecatile lor in mase, caci acolo este singura lor scandura de salvare si Sefii nostri ai Tabernacolului ii combat, facand apel la autoritatea, la actiunea guvernamentala a claselor conducatoare; la umbrele goale, la formulele si emblemele prin care clericalii tin departe adevarul, Printii nostri ai Tabernacolului proclama dreptul societatii de a se desface de institutiile politice si religioase care sunt contrare spiritului nostru; serpilor despotismului civil, religios, militar si economic; Cavalerii nostri ai Sarpelui le vor taia capetele pentru a asigura distrugerea lor; superstitiilor si doctrinelor false clericale; Trinitarii nostri raspund prin apostolatul armonizarii legilor sociale cu principiile noastre sublime.
In fine, ai nostri Comandori ai Templului se devoteaza pentru a pune la cale promovarea fratilor nostri in guvernele statelor; Printii nostri Adepti proclama necesitatea domniei rationalismului; Marii nostri Scotieni lupta fara incetare si fara crutare contra oricarei uzurpari a puterii, de oriunde ar veni ea, fie civile, fie militara, fie religioasa; ai nostri Kadosi infaptuiesc emanciparea sociala din catusele infame ale preotilor si ale religiilor.
Si pentru a incorona totul, Marii nostri Inchizitori propaga autoritatea nostra, Parintii nostri ai Secretului Regal o statornicesc si o apara; iar noi, Marii Inspectori Generali, o exercitam. Clericalii, infamii, asasini ai Umanitatii, opun, precum vezi, frate, Virtutii noastre, Moralei noastre, Autoritatii noastre - Proprietatea lor, Religia lor si Legea lor, si tocmai acesti dusmani de moarte ai Francmasoneriei vei avea sa-i combati de acum inainte ca sef de armata:
Legea, pentru ca nu este armonia perfecta intre drepturile omului izolat si datoriile Omului Social in societate, drepturi care nu sunt castigate pentru toti in toata integritatea lor, datorii, care nu sunt decat consecinta imediata a dreptului ce are fiecare dintre noi de a se bucura de toate drepturile sale, fara a fi impiedicat de cineva.
Proprietatea, pentru ca pamantul nu apartine nimanui si produsele lui apartin tuturor in masura trebuintelor reale de bun trai ale fiecaruia.
Religia, pentru ca religiile nu sunt decat siteme filozofice datorate unor oameni de geniu, sisteme pe care popoarele le-au adoptat sub conditia expresa ca sa contribuie a le aduce un spor de bun trai pentru ele.
Nici legea, nici proprietatea, nici Religia, nu pot, deci, sa se impuna omului; si, cum acestea il nimicesc, lipsindu-l de drepturile lui cele mai pretioase, ele sunt asasini carora le-am jurat de a ne razbuna in modul cel mai manifest; sunt dusmani carora le-am jurat un razboi de exterminare fara mila, un razboi de moarte.
Din acesti trei dusmani infami, Religia trebuie sa fie grija noastra constanta atacurilor ucigatoare; pentru ca un popor niciodata nu a supravietuit Religiei lui, si pentru ca, omorand Religia, vom fi nimicit si Legea si Proprietatea; pentru ca, asezand asupra cadavrelor acestor asasini Religia Francmasona, Legea Francmasona, Proprietatea Francmasona, vom fi regenerat Societatea.

Cateva din planurile masoneriei


CONGRESUL CELOR 6.6.6 SI PROTOCOALELE DE LA TORONTO

Natiunile unite contra crestinismului
*cei ce dirijeaza cele mai mari 6 banci mondiale
*cele mai mari 6 consortii energetice de pe planeta , dintre care face parte si petrolul
*cele 6 mari consortii agro-alimentare, dintre care face parte si controlul principalelor rute alimentare ale lumii

Serge Monaste - ziarist la " Enquete " martie 1995
(Ziaristul canadian Serge Monaste a murit in circumstante suspecte)
Iata un scurt fragment din cartea mai sus mentionata ce se refera la "Guvernul Mondial" ce va urma:

1. "Vom amplifica "Societatea Placerilor".Folosindu-ne de inventarea tehnicii "video" pe care am finantat-o si de jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morala a tineretului. Ii vom oferi posibilitatea de a-si satisface, de acum incolo, toate instinctele.

2. "Vom incuraja "contestatiile studentesti: asociate cu toate cauzele privitoare la "ecologie". Protectia mediului ambiant va deveni un atu major, in ziua cand vom fi determinat natiunile-state sa-si schimbe datoria interna contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor ramase in stare de salbaticie.

3. "Vom umple vidul interior al acestui tineret, initiindu-l inca de la cele mai fragede varste, in universul computerelor. Vom folosi, in acest scop, sistemul de invatamant. Un sclav in slujba altui sclav, care va fi controlat de noi.

4. Pe un alt plan, vom stabili "Liberul Schimb Internatioanl " ca pe o prioritate absoluta pentru supravietuirea natiunilor-state. Aceasta noua conceptie econimica ne va ajuta sa acceleram declinul "nationalistilor" din toate natiunile; sa-i izolam in factiuni diverse si, la momentul dorit sa-i instigam cu salbaticie unii impotriva celorlalti, in razboaie intestine care vor finaliza ruinarea acestor natiuni.

5. Agentii nostri infiltrati deja in Ministerele de Afaceri Interguvernamentale si de Emigrari ale natiunilor-state sa procedeze la modificarea in profunzime a legilor acestor ministere. Prin campanii de presa bine orchestrate asupra opiniei publice din natiunile-state vizate, vom provoca in acestea un aflux important de refugiati care va avea efectul de a destabiliza economia interna si a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. Vom avea grija sa facem astfel incat organizatiile extremiste straine sa faca parte din aceste torente de emigranti; ceea ce ne va facilita destabilizarea politica, economica si sociala a natiunilor luate in colimator.

6. Acest "liber schimb" ne va ajuta sa semanam discordia in interiorul natiunilor-state, prin escaladarea somajului asociat cu restructurarile multinationalelor noastre.

7. Vom transfera incet dar sigur multinationalele noastre in tari noi, cucerite de ideea de "economia de piata ", ca tarile din Estul Europei , Rusia si China, de exemplu. Pentru moment nu ne va interesa daca populatia lor reprezinta sau nu un vast rezervor de noi consumatori. Ceea ce ne intereseaza este sa avem acces, in primul rand la o Mana de Lucru Sclavagista - ieftina si nesindicalizata - pe care ne-o ofera aceste tari si cele din Lumea a Treia . De altfel, guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi insine? Nu fac apel la ajutorul extern si la imprumuturile de la "Fondul Monetar International" si de la "Banca Mondiala", care ne apartin noua?

8. Aceste transferuri ne ofera mai multe avantaje. Contribuie la mentinerea acestor noi populatii in iluzia unei "eliberari economice" si a unei"libertati politice", cand in realitate le vom domina noi insine, prin pofta de castig si adancirea in datorii pe care nu le vor putea achita niciodata. In ceea ce priveste populatiile occidentale, ele vor fi mentinute in visul "bunastarii economice ", caci produsele importate din aceste tari nu vor suferi nici o marire a preturilor. Dimpotriva, fara ca ele sa-si dea seama de la inceput, din ce in ce mai multe industrii vor fi obligate sa-si inchida portile, din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat in afara tarilor occidentale. Aceste inchideri vor duce la escaladarea somajului si vor provoca pierderi importante de venituri pentru natiunile-state.

9. In acest fel, vom pune pe picioare o "Economie Globala " la scara mondiala, care va scapa total de sub controlul natiunilor-state. Aceasta noua economie va fi mai presus de toate; nici o presiune politica sau sindicala nu va avea vreo putere asupra ei. Isi va dicta propriile "politici mondiale " si va obliga initierea unei reorganizari politice, dar in conformitate cu prioritatile noastre la scara mondiala.

10. Prin aceasta "economie independenta " neavand alte legi decat legile noastre, vom stabili o "cultura a masei mondiale". Prin controlul international asupra televiziunii si a mass-media in general, vom institui o "noua cultura", insa nivelata, uniforma pentru toti, fara a ne scapa niciuna dintre "creatiile" viitoare. Artistii viitorului vor fi plamaditi dupa chipul si asemanarea noastra, altminteri nu vor putea sa supravietuiasca. Prin urmare, se va fi terminat cu vremurile in care "creatiile culturale independente " puneau permanent in pericol proiectele noastre mondialiste, asa cum s-a intamplat de atatea ori in trecut.

11. Prin intermediul aceleiasi economii, ne va fi astfel posibil sa ne folosim de fortele militare ale natiunilor-state, cum ar fi acelea a Statelor Unite, in scopuri umanitare. In realitate aceste "Forte" ne vor servi spre a supune vointei noastre tarile recalcitrante. Astfel, tarile din Lumea a Treia si altele asemenea lor nu vor putea fi in masura sa scape vointei noastre de a ne servi de populatia lor ca de o mana de lucru in sclavie.

12. Pentru a controla piata mondiala, va trebui sa deturnam productivitatea de la principalul sau scop - Eliberarea omului de duritatea Muncii. O vom orienta spre a o intoarce impotriva omului, aservindu-l pe acesta din urma sistemului nostru economic, astfel nu va mai avea incotro decat sa devina sclavul nostru, sau chair un viitor delicvent.

13. Toate aceste transferuri ale Multinationalelor noastre in strainatate si reorganizarea mondiala a economiei vor avea scopul, printre altele, sa escaladeze somajul in tarile occidentale. Aceasta situatie va fi cu atat mai realizabila, cu cat, din start, vom fi privilegiat importurile masive de produse de baza in interiorul natiunilor-state si, din aceeasi lovitura, vom fi supraincarat aceste state prin folosirea exagerat de servicii pe care nu le vor putea plati. Aceste conditii extreme vor inmulti la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul, ale analfabetilor si ale celor fara adapost.

14. Prin pierderea a milioane de locuri de munca in sectorul primar, si chiar prin evaziuni fiscale deghizate in capitaluri externe in afara natiunilor-state , ne va fi astfel posibil sa punem in pericol de moarte armonia sociala, prin spectrul razboului civil.

15. Aceste manipulari internationale de guverne si populatii ale natiunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F.M.I-ul pentru a determina guvernele occidentale sa puna in aplicare "bugete de austeritate ", sub camuflajul reducerii iluzorii a "datoriei nationale", al conservarii ipotetice a "cotei de credit international" si al imposibilei conservari a "linistii sociale".

16. Prin aceste masuri "bugetare de urgenta" vom fractura astfel finantarea Natiunilor-State toate "megaproiectele"lor care reprezinta o amenintare directa la adresa controlului nostru mondial asupra economiei .

17. De altfel, toate aceste masuri de austeriatate ne vor permite sa frangem vointa nationala a structurilor moderne in domeniul Energiei, al Agriculturii, al Transporturilor si al Tehnologiilor noi.

18. Aceleasi masuri ne vor oferi ocazia mult visata de a instaura "Ideologia Competitiei Economice". Aceasta se va traduce, in interiorul natiunilor-state, prin reducerea voluntara a salariilor si demisiile voluntare cu "Remiterea de medalii pentru serviciile prestate", ceea ce ne va deschide peste tot portile pentru instaurarea "tehnologiei de control". In aceasta perspectiva, toti demisionarii respectivi vor fi inlocuiti cu: computere " aflate in slujba noastra .

19. Aceste transformari sociale ne vor ajuta sa modificam in profunzime mana de lucru " politista si miliatara" a natiunilor-state. Sub pretextul necesitatilor de moment si fara a trezi banuieli, ne vom debarasa odata pentru totdeauna de toti indivizii care au o "Cunostinta Iudeo-Crestina". Aceasta "Restructurare a corpului politienesc si militar" ne va permite sa eliminam, fara contestatii, personalul imbatranit, precum si toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi inlocuite cu recruti tineri, lipsiti de "Constiinta si morala" si deja complet antrenati, cu vederi favorabile fata de folosirea fara scrupule a "tehnologiei retelelor electronice" pe care o vom fi instaurat.

20. In acelasi timp si tot sub pretextul "reducerii bugetare:", vom veghea asupra tranferului bazelor militare ale natiunilor-state spre Organizatia Natiunilor Unite.

21. In aceasta perspectiva, vom actiona pentru reorganizarea "Mandatului International al Natiunilor Unite". De la statutul de "Forta de Pace" fara nici o putere de decizie, o vom determina sa devina o:"Forta de Interventie" in care se vor contopi, intr-o omogenitate deplina, fortele militare ale Natiunilor Unite. Acest lucru ne va permite sa efectuam, fara lupta, demiliarizarea tuturor acestor state, astfel incat nici unul dintre ele, in viitor sa nu mai fie suficient de puternic si independent pentru a ne pune in discutie "Puterea Mondiala".

22. Pentru a a ccelera acest proces de transfer, vom implica forta actuala a Natiunilor Unite in conflicte imposibil de rezolvat. In aceasta maniera si folosindu-ne de mass-media controlate de noi, le vom demonstra populatiilor neputinta si inutilitatea acestei "Forte" in forma sa actuala. Cu ajutorul frustrarii impinse pana la paroxim in momentul potrivit, populatiile natiunilor-state vor fi determinate sa le ceara instantelor internationale formarea cat mai rapida a unei asemenea "Forte Multinationale ", care sa apere cu orice pret "Pacea".

23. Aparitia viitoare a acestei vointe mondiale a unei "Forte Militare Multinationale" va merge mana in mana cu instaurarea, in interiorul natiunilor-state, a unei "Forte de Interventie Multi-Jurisdictionala". Prin aceasta combinatie de "Efecte Politienesti si Militare ", creata sub pretextul amplificarii instabilitatii politice si sociale crescande din interiorul acestor state care se naruiesc sub apasarea problemelor economice, vom dobandi posibilitatea de a controla mai bine populatiile occidentale. Aici, utilizarea fara limite a identificarii si a filtrarii electronice ne va asigura o supraveghere completa a tuturor populatiilor vizate. In cursul cresterii acceptate de catre toti a acestor noi necesitati, va fi imperios necesar sa definitivam cat mai curand controlul mondial asupra armelor de foc in interiorul natiunilor-state. In acest scop, vom accelera "Planul Alfa ", pus in aplicare pe parcursul anilor 1960 de catre anumiti predecesori de-ai nostri. Acest plan, viza la origine, doua obiective care au ramas valabile pana in zilele noastre: "Prin inventarea tragatorilor nebuni", sa se inventeze un climat de nesiguranta in sanul populatiilor, pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. Actele de violenta se vor orienta astfel incat responsabilitatea lor sa cada in sarcina extremistilor religiosi sau a persoanelor afiliate la organizatii religioase de tendinta "Traditionala", sau, mai mult, a celor care vor pretinde ca intretin comunicatii privilegiate cu Dumnezeu. Astazi, pentru a accelera acest "Control al Armelor de Foc ", vom putea intrebuinta "Decaderea Conditiilor Economice" din natiunile-state, care va antrena dupa sine o destabilizare completa a Socialului - deci, escaladarea violentei. Nu mai este necesar sa va reamintesc, nici sa va demonstrez, fratilor, fundamentele acestui "Control" asupra armelor de foc. Fara el ne-ar fi aproape imposibil sa ingenunchem populatiile din statele vizate.

24. Ultimele etape se raporteaza la "Faza Omega" inceputa cu experientele efectuate la inceputul anilor 1970. Ele cuprind punerea in aplicare, la scara mondiala a "armelor electromagnetice"."Schimbarile climaterice " vor antrena distrugerea recoltelor - si, in aceste conditii, compromiterea terenurilor agricole; denaturarea, prin mijloace artificiale, a produselor alimentare de consum curent; intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerata si lipsita de discernamant si utilizarea masiva a produselor chimice in agricultura; toate acestea, Fratilor, vor duce la ruinarea sigura a industriilor alimentare din Natiunile-State. Viitorul "controlului asupra populatiilor" din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut, de catre noi, asupra productiei alimentare la scara mondiala si prin acapararea controlului asupra principalelor "Rute alimentare " ale planetei". Pentru a realiza aceste deziderate, este necesar sa se intrebuinteze electromagneticul, printre altele, spre a destabilza clima celor mai productive state pe plan agricol. In privinta intoxicarii naturii, ea va fi cu atat mai accelerata, cu cat escaladarea ratei demografice o va forta fara restrictii.

25. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea "cutremurelor de pamant" in cele mai importante regiuni industriale din natiunile-state va contribui la accelerarea "prabusirii economice " a celor mai amenintatoare state la adresa noastra, ampificand de asemenea obligatia de a institui Noua Ordine Mondiala impusa de noi.

26. Cine va putea sa ne banuiasca? Cine va putea sa aiba vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor indrazni sa se ridice impotriva noastra, difuzand informatii privitoare la existenta si la continutul "conspiratiei" noastre, vor deveni suspecti in ochii autoritatilor si ai populatiilor din natiunile lor. Gratie dezinformarii, minciunii, ipocriziei si individualismului pe care le vom fi creat in sanul populatiilor natiunilor-state, omul va fi devenit un dusman al omului. Astfel, acesti "indivizi independenti", care sunt cu atat mai periculosi pentru noi tocmai din cauza "libertatii" lor, vor fi considerati de ceilalti ca fiind inamici, nu eliberatori.

Sclavia copiilor, jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia, somajul, propaganda pentru libertatea drogurilor, abrutizarea tineretului natiunilor, ideologia "respectului de libertati individuale " difuzata in sanul Bisericilor iudeo-crestine si in interiorul natiunilor-state, obscurantismul considerat ca baza a mandriei, conflictele interetnice si ultima noastra realizare, "restrictiile bugetare ", toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la implinirea ancestrala a "visului" nostru, instaurarea " Noii Ordini Mondiale".

SFARSITUL documentului, datat in ultima parte a lunii iunie 1985

Evolutia Familiei Rothschild


Nu apar niciodată în topurile oficiale ale celor mai bogaţi oameni din lume, dar sunt consideraţi cei mai puternici oameni de pe planetă, influenţând istoria ultimelor două secole.Este puţin probabil ca vreo altă familie(exceptand Rockefeller) să fi influenţat atât de puternic istoria ultimelor două secole. Influenţa membrilor familiei Rothschild a fost atât de mare încât ei sunt creatori ai istoriei.

Cu banii lor, Ducele de Wellington l-a învins pe Napoleon la Waterloo, schimbând cursul istoriei. Ei au finanţat războiul de secesiune din SUA, consolidând democraţia modernă. L-au sprijinit pe aventurierul Cecil Rhodes, cel care a schimbat faţa Africii, au finanţat armata britanică în timpul cuceririlor coloniale, au făcut afaceri cu împăraţii Prusiei şi cu ţarii Rusiei.
La începutul secolului trecut, au pus bazele statului Israel, finanţând achiziţia de terenuri în Palestina. Intuind perfect „vremurile”, au construit primele căi ferate din Europa şi au finanţat inovaţia.
Referinţele asupra afacerilor şi averii sunt rarisime, nu apar în topurile miliardarilor şi se feresc de publicitate. Se estimează că, la sfârşitul secolului XIX, averea familiei era între 2 şi 6 miliarde de dolari, bani care nu se pot calcula în curs, ci mai degrabă în procent din totalul afacerilor globale de la vremea respectivă. Averea uriaşă a creat mitul Dinastiei Baronilor de Rothschild, o legendă care dăinuieşte ca atare. Iar legenda are un început şi o explicaţie.


Numismatul care visa globalizarea

Amschel Mayer Rothschild iubea literalmente banii, începându-şi cariera ca negustor de monede vechi la Frankfurt. El este cel care a pus bazele dinastiei, aplicând, în secolul XVIII, un model de business necunoscut la acea dată. A început să speculeze moneda, profitând din plin de vremurile turbulente, când o valută sau alta se aprecia sau îşi pierdea din valoare în funcţie de războaie. Şi-a dat seama rapid că aurul este singura valută universală şi a pus la punct un sistem de transmitere a informaţiilor, genial în epocă. Pentru a putea profita din plin de inovaţii şi pentru a fi sigur de controlul asupra afacerilor, Amschel Mayer şi-a împărţit cei cinci fii în principalele zone de influenţă ale Europei. Pe Amschel l-a ţinut lângă el la Frankfurt, Nathan a fost trimis la Londra, James la Paris, Salomon la Viena şi Karl la Napoli. Doar Nathan şi James au avut urmaşi, ei fiind „rădăcinile” actualei familii, ajunsă la a şaptea generaţie. Printr-un sistem de agenţi şi curieri, folosind porumbei călători pentru a comunica rapid, Rothschild ştia înaintea tuturor ce se întâmplă în lume.
La moartea fondatorului, în 1818, familia era deja una extrem de influentă şi avea la dispoziţie un set de reguli despre care se spune că sunt respectate şi astăzi.


Rothschild în epoca modernă

Două sunt evenimentele care au schimbat cursul afacerilor dinastiei în epoca modernă. La începutul secolului trecut nu era niciun mare business în care să nu fie prezenţi şi nu vorbim doar de sistemul bancar pe care-l dominau. Royal Dutch Shell, Rio Tinto, De Beers, Standard Oil şi multe alte afaceri de acelaşi calibru pe care familia Rothschild le controla sau în care avea acţiuni. Edmond investise masiv în podgorii şi domenii franceze, restul familiei cumpărase artă şi terenuri peste tot în lume.
Al Doilea Război Mondial este primul eveniment care a schimbat felul în care familia făcea business. S-au trezit cu proprietăţile confiscate sau distruse, majoritatea refugiindu-se în America. Deşi se speculează, normal, că familia a finanţat regimul nazist şi chiar că Hitler ar fi avut descendenţă Rothschild după un bunic, imperiul s-a clătinat. După război, famila Rothschild a început să renunţe la participaţiile din marile companii industriale sau de exploatare a materiilor prime şi s-a concentrat pe ce ştia mai bine: bănci şi investiţii financiare. A doua lovitură a fost naţionalizarea Bank de Rothschild şi a altor active franceze de către regimul socialist a lui Mitterrand, în anii ’80.

Au luat-o de la capăt câţiva ani mai târziu, în Franţa, însă de data acesta s-au retras de pe segmentul de creditare şi au rămas pe zona de bănci private şi de investiţii. Astăzi, câteva dintre principalele active ale familiei, cele la vedere, sunt băncile de investiţii NM Rothschild & Sons din Londra, Group Edmond de Rothschild din Elveţia sau grupul francez Compagnie Financiere. Potrivit propriilor declaraţii, activitatea Rothschild se rezumă la consiliere financiară, la investiţii financiare şi la sectorul M&A (fuziuni şi achiziţii), genul de afaceri care oferă control în toate domeniile, plus nepreţuita discreţie. Şi totuşi, membri ai familiei pot fi încă întâlniţi în consiliile de administraţie ale giganţilor industriali, ale marilor bănci. Mitul nu s-a destrămat.


Regulile lui Amschel Mayer de Rothschild

Setul de reguli impus de fondatorul dinastiei, respectat şi astăzi, este unul dintre secretele succesului şi o explicaţie pentru discreţia Rothschild.

- Toate posturile importante trebuie să fie ocupate de membri ai familiei şi doar bărbaţii au voie să facă afaceri. Fiul cel mai mare al celui mai mare fiu este şeful familiei.
- Pentru ca averea să rămână în familie, membrii trebuie încurajaţi să se căsătorească între ei, fiind acceptate căsătoriile între verişori primari sau secundari.
- Niciodată să nu fie făcut un inventariu public, de către tribunale sau oricine altcineva, a averii mele. Interzic publicarea oricărei evaluări a moştenirii mele.


ILLUMINATI. Se specula, încă înainte de Dan Brown şi “Codul lui Da Vinci”, că familia Rothschild ar fi înfiinţat şi finanţat organizaţia, pentru a proteja “sângele divin”, ai cărui descendenţi erau.
AL DOILEA RĂZBOI. Se spune că ei au sprijint ascensiunea naziştilor pentru a putea justifica apariţia statului Israel.
AURUL. O cunoscută teorie arată că preţul mondial al aurului, la Bursa Aurului de la Londra, este stabilit de Casa Rothschild. Cert este că la ceremonia anunţării cotaţiei zilnice participă şi astăzi un membru al familiei.
STĂPÂNII UNIVERSULUI. Printr-o reţea extraordinar de complexă, cu rădăcini sioniste, familia Rothschild controlează şi astăzi finanţele mondiale prin Federal Reserve, Bank of England sau FMI.
AVEREA. Ultimul dar nu cel din urmă mit spune că membrii familiei Rothschild ar fi mult mai bogaţi decât vor să pară. Bazându-se pe ultima evaluare a averii, din sec. XIX, s-a calculat, folosindu-se diferite ritmuri de creştere (ex plicabil, orice membru adaugă ceva, nu consumă), că bogăţia familiei ar fi între 1,4 trilioane de dolari şi peste 100 de trilioane de dolari.

CIFRA DESTINULUI


       Cifra destinului este numarul dvs. individual, cel mai important numar. Se gaseste in data nasterii. In numerologie ea este la fel de importanta ca si Semnul Soarelui in astrologia occidentala. Desi trebuie luate in considerare toate numerele, cifra destinului reprezinta cheia intregului dvs. tablou numerologic. Ea este considerata a fi nr. dvs. norocos. Depinde insa de numerele dvs. auxiliare daca va veti  putea folosi sau nu cu usurinta de puterea sa. Respectarea directiei indicata de cifra destiinului va face existenta mai usoara, nerespectarea ei o face mai dificila. Numarul care va guverneaza, va arata, deci, directia in viata, principalele sanse pe care vi le veti atrage, talentele si caracteristicile dvs.
       De obicei, aceasta directie este identificata cu usurinta. Uneori se poate sa va impotriviti s-o urmati si sa refuzati sa profitati de oportunitatile ce vi se ofera. Aceasta se intimpla mai ales atunci cand numarul zilei dvs. de nastere (descris in Capitolul 3) este diferit de cifra destinului. In acest caz, veti avea probleme pana ce va veti aduce din nou viata pe drumul cel bun. De asemenea, s-ar putea ca prietenii sa considere caracteristicile conferite de ziua nasterii ca potrivindu-vi-se cel mai bine, dar aceasta impresie este falsa.
       Sensul cuvantului sanscrit "DHARMA" ar putea descrie functia cifrei destinului: drumul de urmat in viata, care se potriveste cel mai bine naturii dvs. Fiecare cifra a destinului prezinta caracteristicile cu cea mai mare posibilitate de a fi specifice celor nascuti sub cifra respectiva. Avem, cu totii, aptitudinea de a conduce, in diferite momente ale vietii noastre, dar numai cei guvernati de cifra 1 vor face zilnic dovada acestei capacitati. Aceste talente si trasaturi dominante care apar in mod regulat sunt cele care disting o cifra a destinului de alta.
       Ca sa aflati care este cifra destinului dvs., adunati toate numerele din data nasterii, unul cate unul apoi continuati adunarea pana obtineti o singura cifra.
EX: Ziua mea este 8 februarie 1939 (2-8-1939)*. Aduna luna (2) cu ziua (8) plus totalul cifrelor din an (22). Totalul este 32. apoi aduna aceste numere**. 3+2=5, Cifra Destinului este 5.
*   fiti atenti sa adunati toate cifrele anului, nu numai ultimele doua cifre. Ex: 1969 si nu 69.
** nu uitati acest pas cand totalul este 10: 1+0=1
       10.06.1993
CIFRA DESTINULUI 1 - CONDUCATORUL
Directia de urmat: sa invete sa se bazeze doar pe sine
Oportunitati: Sa conduca sau sa demareze proiecte
Cuvinte cheie: Conducator, initiator, mobilizator, creator, popular, egoist, individualist, dominant, tiran.
       Cei guvernati de cifra 1 se caracterizeaza prin energie, hotarare si impetuozitate. Prefera mai degraba sa actioneze decat sa gandeasca. Au nevoie sa-si imbunatateasca viatta si cu buna concentrare de care sunt capabili, isi urmaresc cu incapatanare scopul propus. Prefera sa faca ceva in loc sa astepte. Le displace sa stea pe margine. Rabdarea este uneori, o problema. Sunt adesea ambitiosi cu aptitudini de conducatori. Pot lua decizii pe loc, dar nu le place sa le vada schimbate de altcineva. Au convingeri ferme si un fel de a fi foarte direct. Nu prea sunt amatori de munca in echipa. Lucreaza cel mai bine singuri, cu toate ca, de obicei se bucura de popularitate printre colegii lor. In afaceri, sunt siguri pe ei si isi pot rezolva problemele singuri. Originali, curajosi si indrazneti le displace cand li se opune cineva si vor evita acest lucru, daca sta in puterea lor.
       Trasaturi negative: Nu sunt niciodata multumiti de ceea ce realizeaza si isi pot pierde rabdarea cu usurinta. Sunt derutati de oamenii care, prin natura lor, demareaza mai incet rezolvarea unor probleme. Nu se simt in largul lor cand e vorba de o analiza psihologica si accepta cu greu criticile. Detesta discutiile in contradictoriu si, uneori, ca sa le evite amana luarea unei pozitii clare. Aceasta le cauzeaza puternice sentimente de frustrare. In dragoste, incapatanarea lor de a conduce s-ar putea sa-i mai paraseasca.
       Dintre cei care au cifra destinului 1 si care au facut dovada trasaturilor pozitive in materie de conducere si de curaj ii amintim pe Mihail Gorbaciov si Lech Walesa.
CIFRA DESTINULUI 2 - COOPERANTULDirectia de urmat: sa invete sa coopereze
Oportunitati: sa lucreze bine in grup sau de pe pozitii de parteneriat
Cuvinte-cheie: cooperant, prietenos, diplomat, inspirat, muzical, nehotarat, timid, retras, se autocompatimeste.
Cei guvenati de cifra 2 tin cont de sentimentele celorlalti, uneori chiar mat mult decat de ale lor; ii lasa pe altii sa fie rasplatiti pentru munca lor. Desi nu sunt conducatori innascuti, precum cei dominant de cifra 1, nativii cifrei 2 pot conduce si ei, dar le place sa aiba alaturi un partener putemic. Sunt un adevarat magnet pentru celebritate si atentie publica de-a lungul vietii. Oamenii sunt fascinati de inspiratia pe care о transmit. Sunt adevarat maestri ai planificarilor ?i atteapta cu multa rabdare momentui potrivit pentru a actiona. Nu le place sa fie zoriti; ar trebui sa refuze atunci cand sunt obligati sa lucreze intr-un ritm care nu Ii se potrivette. Intrucat au un simt al ritmului foarte precis, le place muzica ti pot avea chiar talent muzical. Sunt foarte buni la munci meticuloase. Intotdeauna politicot si manierati, detesta un comportament nepoliticos ori grosolan. Diplomat este un dar innascut, pentru ca nadvii cifrei 2 au capacitatea de a Helege ambele puncte de vedere asupra unei probleme. Prefera sa aiba un partener cu care sa-si imparta viata si le face placere sa lucreze in echipa. Fac provizii de orice fel si sunt colectionari innascuti; de aceea, de obicei adora sa hoinareasca prin piete. Oameni de treaba, ei simt prea putin nevoia de a se da man.
Trasaturi negative - Le este greu sa ia decizii, deoarece, intelegand ambele puncte de vedere, nu vor sa supere pe nimeni. Daca sunt nevoiti sa-si inabuye sentimentele, in cele din urma vor reactiona in mod exagerat. Sensibili din fire, pot fi raniti foarte usor si viseaza cam mult cu ochii deschisi. Uneori prefera sa-si traiasca fanteziile in imaginatie, in loc sa treaca la actiune. Timiditatea poate fi о problema, si nu se simt in largul lor cand situatiile devin prea competitive.
Pretedintii Ronald Reagan si Bill Clinton au cifra destinului 2, amandoi avand alaturi prieteni putemici. Cantaretele Diana Ross si Shirley Bassey demonstreaza muzicalitatea innascuta a celor dominati de aceasta cifra.
CIFRA DESTINULUI 3 - ANIMATORULDirectia de urmat: sa invete cum sa aduca fericirea
Oportunitati: sa-si foloseasca imaginatia si creativitatea
Cuvinte-cheie: extravertit, sociabil, creativ, norocos, iubitor de distractii, superficial, fara astampar, se plictiseste usor, gelos

Entuziasti, cei guvernati de cifra 3 aduc veselia in jurul lor. Pur si simplu ei lumineaza incaperea in care se afla. Pitoresti si plini de imaginatie, cu aptitudini creative, au o istetime naturala si invata repede si cu usurinta. In viata lor exista o nevoie imperioasa de dragoste. Multi dansatori au cifra destinului 3; acesti nativi sunt atrasi de veselie, de distractii si de latura senina a vietii. Par a fi foarte norocosi si, intr-adevar, fac bani cu usurinta. Intotdeauna apare cate ceva si pentru cei guvernati de cifra 3. Elocventi si flexibili, ei sunt gazde bune, bucurandu-se atunci cand sunt inconjurati de oameni. Au nevoie sa-si exprime intr-un fel sau altul creativitatea lor evidenta. Nativii cifrei 3 au o minte asculita si le plac petrecerile,
Trasaturi negative - Se plictisesc rapid si devin nervosi. Desi atrag banii, cheltuiesc fara masura. Le este greu sa se descurce cand sunt singuri si le este teama de singuratate. Rabdarea nu se numara printre calitatile lor; au nevoie sa se mai tempereze. Nativii acestei cifre a destinului risca sa se consume repede pentru ca se agita prea mult.
Darul cifrei 3 de a provoca rasul este demonstrat de comicul Bill Cosby, un divertisment creativ de un alt tip - de catre regizorul Alfred Hitchcock, iar conceptul „viata ca o petrecere" le poate fi atribuit actritei de cinema Jayne Mansfielt si scriitorului F. Scott Fitzgerald.
CIFRA DESTINULUI 4 - CONSTRUCTORUL
Directia de urmat: sa-si construiasca o viata pe temelii solide Oportunitati: sa-si foloseasca autodisciplina in mod constructiv Cuvinte-cheie; practic, realist, traditionalist, muncitor, loial, cinstit, ingust la minte, dogmatic, monoton.
Nativii cifrei 4 sunt indivizi practici, carora nu le este teama de efort. Va indura orice lipsuri, pentru a putea obtine in final ceea ce vor de la viata. Serio? maturi, cu o maniera organizata de a acpona, acestor indivizi le place sa lucres dupa un plan. Se forteaza singuri si pot lucra ore in sir. Viata pentru ei devin mai usoara pe masura ce avanseaza in varsta. Cuvantul ,”ferm", cu sensul de solid si neclintit, descrie cel mai bine viata lor. Fac eforturi constructive si le face placere sa cladeasca temelii solide. Sunt indemanatici, oamieni de nadejde devotati si sinceri. De asemenea, le place sa vada rezultatele concrete ale muncii lor. Siguranta este importanta pentru ei - ca atare, sunt slabe sanse sa cheltuiasca tot ce au. Fiind traditionalisti in gandire, le displace sa se abata de la planurile lor si iau deciziile cu incetineala. Deoarece sunt vesnic ocupati, lenea nu ii prea caracterizeaza. Au nevoie de baze solide in viata si vor risca doar atunci cand se vor simti in deplina siguranta, nu mai devreme.
Trasaturi negative - muncesc prea mult si nu stiu niciodata cand trebuie sa se odihneasca. Prima parte a vietii poate fi dificila. intrucat le e teama de nou, o abordare inedita a problemelor ii poate speria si, uneori, modul lor de a gandi devine rigid si dogmatic.
Putem regasi nativi ai cifrei 4 printre ultimii prim-minstri britanici: Margaret Thatcher, Harold Wilson si John Major, toti apartinand acestei categorii. Actorii Clint Eastwood si Arnold Schwarzenegger demonstreaza forta obisnuita a personalitatii cifrei 4.
ClFRA DESTINULUI 5 - COMUNICATORUL
Directia de urmat: sa invete sa caute libertatea
Oportunitati: sa comunice si sa provoace schimbarea
Cuvinte-cheie: a comunica, mare iubitor de libertate, versatil, adaptabil, sexual, gandire rapida, analitic, progresist, amanare, iubire de placere, prea schimbator.
Cei guvemati de cifra 5 au nevoie de libertate si reactioneaza rapid daca se simt manipulati. Tipica pentru acest numar este dragostea de schimbare, de progres si de noutate in general. Nativii se adapteaza automat la modificarea conditiilor. Sunt talentati in multe domenii si au nevoie sa-si foloseasca versarilitatea. 5 este si numarul simturilor, iar acesti oameni radiaza in mod inconsrient un adevarat magnerism sexual. Ei au o atitudine tinereasca si incitanta in fata vietii. Este un numar ce pune accent pe latura fizica a vietii si de aceea nativii se simt atrasi de situatiile competitive. Lucreaza bine in conditii de stres, nu au spirit de echipa, dar ascund acest lucru de ceilalti. Cei guvemati de cifra 5 se bucura de popularitate atat in randul barbatilor, cat si al femeilor si pot comunica usor cu orice fel de oameni. Sunt vanzatori straluciti, iuti la minte si convingatori, mereu in cautarea unei cai mai rapide de rezolvare a problemelor. Le place sa calatoreasca si pot trai mereu pe picior de plecare. Curiosi din fire, nu pierd prea multe din ceea ce se intampla in jurul lor. Perspicace si analirici, acesti indivizi ii vad pe ceilalti asa cum sunt ei in realitate si ii accepta ca atare fara probleme. Vor sa reuseasca cu orice pret si detesta esecul, dar le este greu sa primeasca ajutor. Mereu bine dispusi, ii mobilizeaza si pe cei dinjur.
Trasaturi negative - sunt prea indulgenti cu ei insisi si nu au rabdare. Daca nu sunt echilibrati, pot aluneca lesne spre un stil de viata gen „sex, droguri si bautura". Risca prea mult si isi schimba frecvent locul de munca, ori ajung sa fie atat de cufundati - mental sau emotional - in vreun proiect sau in construirea unei cariere, incat le vine greu sa abandoneze totul si sa faca altceva.
Sexualitatea lor innascuta, ca si modul avangardist de abordare a lucrurilor pot fi remarcate la starul de cinema Marlon Brando, la Mick Jagger (cantaret rock), Andre Agassi (tenisman) si Rudolf Nureyev (in dansul prin care si-a gasit libertatea), iar latura intunecata a popularitatii nativilor cifrei 5 la Adolf Hitler.
ClFRA DESTINULUI 6 - DASCALUL
Directia de urmat: sa invete bucuriile responsabilitatii
Oportunitati: sa fie creativ si sa genereze armonie
Cuvinte-cheie: armonios, creativ, echilibrat, responsabil, cinstit, sfatos, drept, bagaret, nelinistit.
Cei guvemati de cifra 6 au nevoie de o viata echilibrata. Ei cauta in permanenta armonia si apreciaza un cadru frumos si agreabil. Le face placere sa lucreze impreuna cu un partener si functioneaza perfect ca parte a unei echipe. Sunt oameni responsabili, care iau in serios functiile de incredere. Adesea, respon-sabilitatile cad pe umerii lor. Le displace necinstea si apreciaza fair-play-ul. Fiind foarte loiali, asemanatori m aceasta privinta celor guvemati de cifra 4, ei isi fac prieteni pe viata. 6 este un numar casnic, mereu dominat de dragostea de camin. Acesti indivizi au nevoie de o viata de familie linistita si se simt dezechilibrati atunci cand nu o au. Sunt persoane cu o mare creativitate, pasionate de arte si adesea au voce. Nativii acestei cifre a destinului sunt buni pedagogi. Ei trebuie sa-si echilibreze existenta si sa atinga o stare de armonie perfecta.
Trasaturi negative - Cred mereu ca stiu exact ce trebuie sa faca prietenii lor si le spun ce sa faca. Se baga peste tot si in toate. Sovinismul este prezent, indiferent de sex. Se poate sa aiba probleme de supraalimentare. Mult prea conventionali si moralisti, ei nu reusesc sa inteleaga si punctul de vedere al celuilalt. isi fac griji inutile pentru probleme minore.
Creativitatea acestui numar caracterizat prin responsabilitate este ilustrata in destinul actritelor Meryl Streep, Vanessa Redgrave si Glenda Jackson.
ClFRA DESTINULUI 7 - INDIVIDUALISTUL
Directia de urmat: sa invete din propria-i experienta
Oportunitati: sa se foloseasca de cunostinte si de intelepciune
Cuvinte-cheie: individualist, intuitiv, perfectionist, gandire profunda, analitic, misterios, spiritual, tergiverseaza, nu accepta sfaturi.
Nativii cifrei 7 au nevoie sa-si petreaca singuri cateva momente in fiecare zi. Fara putina singuratate, le vine greu sa atinga nivelul maxim al capacitatilor lor. Talentele lor sunt potrivite pentru diferite specializari. Nu sunt oameni de echipa si lucreaza cel mai bine atunci cand sunt singuri. Izbanzile vin pe neasteptate si nu sunt exact ceea ce doreau la inceput.
Acesti indivizi au darul intuitiei si abilitati analitice, dar uneori nu se incred m intuitia lor. Prefera sa lucreze in ritmul lor si nu le place sa fie zoriti. Fiind perfectionisti, ei par uneori ca trag de timp, cand, de fapt, pur si simplu asteapta momentul cel mai potrivit sa actioneze. isi planuiesc totul in secret, timp
indelungat, apoi trec la acpune pe neasteptate. Se crede ca cei guvemati de cifra 7 viseaza in culori mai mult decat ceilalti. Ei detesta sa li se spuna ce sa faca si accepta cu greu indicatiile. Firi ascunse, cu emotii profunde, pe care nu le eneriorizeaza de bunavoie, au capacitatea de a ajuta sau de a tamadui. Adevarati rebeii in adancul sufletului, nativii cifrei 7 se simt atrati de credinte sau religii noi sau neobisnuite. in mod bizar pentru un numar cu un asemenea potential spiritual, ei pot opta pentru ateism. Si, de asemenea, in mod surprinzator pentru un numar atat de singuratic, se descurca foarte bine in public.
Trasaturi negative - Par reci si aroganti, mai ales la prima intalnire. Unii dintre ei se ascuiid de ceilalti in spatele unei vorbarii neintrerupte. Nu le place munca fizica. isi complica singuri viata, refuzand sa asculte de sfaturile celor din jur, iar visatut cu ochii deschisi ia, uneori, locul vietii.
Doua personalitati caracterizate de cifra 7, simboluri feminine ale epocii lor, sunt siipennodeiul anilor '60 Jean Shrimpton si Diana, Printesa de Wales. Printre marile figuri politice se numara presedintele J. F. Kennedy, Niluta Hrusciov, Sir Wiiis[on Churchill si Vaclav Havel.
CIFRA DESTINULUI 8 - AMBITIOSUL
Directia de urmat: sa invete sa-si fixeze obiective precise
Oporntunitati: sa devina independent
Cuvinte-cheie: ambitios, puternic, organizat, marinimos, de nadejde, independent, materiatist, lacom, nemilos.
In aceasta cifra a destinului se intalnesc frecvent lupta pentru putere si placerea comperitiei. Nativii ciirei 8 sunt puternici, incapatanati si, daca e nevoie, pot fi chiar nemilosi. Sunt dinamici si conteaza numai pe ei insisi - Detesta sa depinda de altcineva, iar lupta pentru putere este importanta pentru ei. Sunt ambitiosi, dar, totodata, au nevoie sa echilibreze partea materiala a vietii cu cea spirituata si isi fixeaza obiective clare de-a lungul existentei lor. 8 este un numar putenic si plin de incredere, care-si indreapta nativii incet, dar sigur, catre rasplata muncii pe care o depun. Acestia sunt vesnic ocupati si organizatori excelenti, pentru ei cariera fiind mai importanta decat viata de familie. 8 este un numar al extremelor: fie succesul, fie esecul. Acestor indivizi le place sa arate bine, aspectul fizic fiind important. Intimideaza cu usurinta. Au, in general, aptitudini sportive sau atletice. Atunci cand sunt echllibrati, sunt marinimosi si le face placere sa-i ajute pe ceilalti. Dupa ce i-au ajutat, prefera sa-i vada ca-si poarta singuri de grija. Acest nuniar se simte in largul lui in lumea afacerilor, unde increderea in sine si forta care ii caracterizeaza se pot manifesta cel mai bine. Cei guvenati de cifra 8 nu au intotdeauna o viata usoara. De obicei trebuie sa munceasca din greu pentru succes.
Trasaturi negative - Se dau batuti prea usor. Ei pot uita sa-si manifeste afectiunea fata de cei dragi si nu se descurca prea grozav in situatii domestice. Incep sa para ghinionisti atunci cand sunt prea ambitiosi si prea lacomi.
0 lunga lista de personalitati putenice demonstreaza increderea de sine a celor guvernati de cifra 8: Elizabeth Taylor, Joan Collins, Nancy Reagan, Barbra Streisand, Liza Minelli, Ginger Rogers, Jane Fonda, iar dintre oamenii politici-Saddam Hussein.
CIFRA DESTINULUI 9 - FlLANTROPUL
Directia de urmat: sa invete cum sa-si arate compasiunea
Oportunitati: sa-si dezvolte idealismul si creativitatea
Cuvinte-cheie: milos, filantrop, idealist, romantic, teatral, creativ, fascinant, imprastiat, temperamental.
Sansele celor guvernati de aceasta cifra a destinului sunt nelimitate, si asta pentru ca 9 este singurul numar care le contine pe toate celelalte. Idealisti, nativii respectivi vor sa schimbe lumea, sa faca viata mai buna pentru toti. Este o cifra caracterizata prin vederi largi, toleranta si neconventionalism. Cei nascuti sub influenta sa sunt carismatici si creativi, marcati de puterea dramatica a aitistului. Sunt buni conducatori de culte, de miscari sau de religii si inteleg cu usurinta nevoia de credinta din viata cotidiana. Le place sa calatoreasca. Sunt oameni emotivi si iubitori, cu darul de a arata intelegere si mila. Prefera sa aiba de-a face mai degraba cu marile probleme ale vietii, decat cu cele marunte. in anumite momente ale vietii lor, pot exista incheieri de situatie de-a dreptul dramadce. Nu se descurca foarte bine cu problemele financiare, dar latura materiala a exis-tentei nu-i preocupa prea mult. Au multi prieteni. Cei din jur sunt fascinati de magnetismul acestui numar. Pasionati si nerabdatori, ei se potrivesc bine unei vieti petrecute in lumea artelor sau a stiintelor umaniste. Au adesea calitati parapsihice.
Trasaturi negative - Pot sa-si piarda usor rabdarea si sa devina temperamentali, Trebuie sa-si controleze iesirile. Au nevoie de mai mult spirit practic si de mai multa atentie la detalii. Nu se pricep prea bine la oameni si pot fi manipulati cu usurinta. Se sacrifica fara rost.
Umanismul cifrei 9 este vizibil in Mahatma Gandhi; artistul - in Shirley Maclaine si Brigitte Bardot, ambele dedicandu-se, in a doua parte a vietii, unor actiuni umanitare: Maclaine - miscarii New Age, iar Bardot - ingrijirii animalelor.